Aanmelden

aanmelden

U kunt vrijblijvend schriftelijk, telefonisch, of via de e-mail aanmelden.

E-mail :

Telefonisch : 06 – 40736501

(Bekijk ook onze pagina met antwoorden op veelgestelde vragen)

Zodra uw aanmelding is ontvangen wordt contact met u opgenomen. Allereerst wordt de reden van de aanmelding getoetst. Vervolgens zal een intake gesprek plaats vinden bij de rechthebbende thuis. Tijdens dit gesprek maakt de bewindvoerder kennis en wordt een intake formulier ingevuld. Daarbij zal alles worden uitgelegd, wat beschermingsbewind inhoudt en wat u wel en niet kunt verwachten. Om de aanvraag voor beschermingsbewind af te ronden vult u samen met de bewindvoerder de benodigde papieren in. De bewindvoerder zal deze vervolgens inleveren bij de rechtbank waarna de rechter over de aanvraag zal beslissen. Mocht de rechter het verzoek honoreren, dan wordt deze uitspraak (beschikking) op papier naar zowel de bewindvoerder als de aanvrager verzonden. Vanaf dat moment start het bewind en mag de bewindvoerder voor u aan de slag. Meer informatie vindt u op de pagina “Wat doen we?

Wie kan bewind aanvragen?

  • betrokkene zelf
  • echtgenoot of andere partner
  • familielid tot in de 4e graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten)
  • degene die het gezag uitoefent (bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog minderjarig is of de stiefouder)
  • professional, de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt, de officier van justitie of het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van de betrokkene (als bewind wegens verkwisting of problematische schulden wordt aangevraagd)

Boelen Bewind is volwaardig lid van branchevereniging NBBI en door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM van de rechtspraak erkend als bewindvoeringskantoor.

NBBI