Algemene informatie nieuwe privacy wet

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Boelen Bewind heeft zijn privacy verklaring hierop aangepast. U kunt de privacy verklaring hier bekijken.