Tarieven 2019

Hier lees je hoe de tarieven voor bewindvoering vanaf 1 januari 2019 zijn geregeld. Bewindvoerderskantoren hanteren een door de rechtbank jaarlijks vastgesteld tarief voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Onderstaand zie je de tarievenlijst voor het jaar 2019, deze is iets gewijzigd ten opzichte van 2018. In de beschikking die de rechtspraak naar de onder bewind gestelde stuurt, staat welk maandtarief de bewindvoerder gaat hanteren. De rechtbank controleert jaarlijks of de bewindvoerder het correcte tarief heeft gehanteerd. Heeft iemand een inkomen op of rond bijstandsniveau, dan vraagt de bewindvoerder bij de gemeente bijzondere bijstand aan voor de kosten van het bewind. Wordt de bijzondere bijstand toegekend, dan worden de kosten voor bewindvoering door de gemeente vergoed.

ALLEENSTAANDE:
Omschrijving Tarief inclusief  21% BTW
Maandtarief standaardbewind € 114,14
Maandtarief problematische schulden € 147,62
Eenmalig intake kosten + opstarten dossier € 644,93
Eind rekening en -verantwoording € 242,00
Regelen verhuizing/ontruiming/verkoop € 402,79
Extra werkzaamheden (per uur) € 80,46
ECHTPAAR/SAMENWONEND:
Omschrijving Tarief inclusief 21% BTW
Maandtarief standaardbewind echtpaar € 136,93
Maandtarief problematische schulden echtpaar € 177,16
Eenmalig intake kosten + opstarten dossier € 773,19
Eind rekening en -verantwoording € 290,40
Regelen verhuizing/ontruiming/verkoop € 402,79
Extra werkzaamheden (per uur) € 80,46
Kosten vanuit de rechtbank

Griffierecht: € 81,-

U betaalt griffierecht als u:
– bewind wilt aanvragen
– bewind wilt stoppen
– bewind wilt uitbreiden met mentorschap
– de maatregel bewind wilt omzetten naar curatele
– tijdelijk bewind wilt verlengen

Heeft u een laag inkomen, dan zal de bewindvoerder na aanvang van het bewind bijzondere bijstand bij de gemeente aanvragen voor de griffiekosten.

Hier vindt u het officiële bericht over de gewijzigde tarieven voor 2019

Hier vindt u het bericht in de Staatscourant over de gewijzigde tarieven voor 2019