Tarieven 2020

Hier lees je hoe de tarieven voor bewindvoering zijn geregeld. Bewindvoerderskantoren hanteren een door de rechtbank jaarlijks vastgesteld tarief voor het uitvoeren van de bewindvoering. Onderstaand zie je de tarievenlijst voor het jaar 2020. In de beschikking die de rechtspraak naar de onder bewind gestelde stuurt, staat welk maandtarief de bewindvoerder gaat hanteren. De rechtbank controleert jaarlijks of de bewindvoerder het correcte tarief heeft gehanteerd. Heeft iemand een inkomen op of rond bijstandsniveau, dan vraagt de bewindvoerder bij de gemeente bijzondere bijstand voor de kosten van het bewind aan. Wordt de bijzondere bijstand toegekend, dan worden de kosten voor bewindvoering door de gemeente vergoed.

ALLEENSTAANDE:
OmschrijvingTarief inclusief BTW
Maandtarief standaardbewind€ 116,26
Maandtarief problematische schulden€ 150,44
Eenmalig intake kosten + opstarten dossier€ 657,03
Eind rekening en -verantwoording€ 246,84
Regelen verkoop/verhuizing/ontruiming€ 410,19
Extra werkzaamheden (per uur)€ 82,04
ECHTPAAR/SAMENWONEND:
OmschrijvingTarief inclusief BTW
Maandtarief standaardbewind echtpaar€ 139,55
Maandtarief problematische schulden echtpaar€ 180,49
Eenmalig intake kosten + opstarten dossier€ 787,71
Eind rekening en -verantwoording€ 296,45
Regelen verhuizing/ontruiming/verkoop€ 410,19
Extra werkzaamheden (per uur)€ 82,04
Kosten vanuit de rechtbank

Griffierecht: € 83,-

U betaalt griffierecht als u:
– bewind wilt aanvragen
– bewind wilt stoppen
– bewind wilt uitbreiden met mentorschap
– de maatregel bewind wilt omzetten naar curatele
– tijdelijk bewind wilt verlengen

Heeft u een laag inkomen, dan zal de bewindvoerder na aanvang van het bewind bijzondere bijstand bij de gemeente aanvragen voor de griffiekosten. Dit houdt in dat de gemeente de griffiekosten zal vergoeden. De gemeente beslist over het wel of niet toekennen van de bijzondere bijstand.

Hier vindt u het officiële bericht in de staatscourant.