Tarieven 2024

Onderstaand ziet u de tarieven voor het jaar 2024. Bewindvoerderskantoren hanteren een door de rechtbank jaarlijks vastgesteld tarief voor het uitvoeren van de werkzaamheden. In de beschikking die de rechtspraak naar de onderbewindgestelde stuurt, staat welk maandtarief de bewindvoerder dient te hanteren. De rechtbank controleert vervolgens jaarlijks of de bewindvoerder het correcte tarief heeft gehanteerd. Heeft iemand een inkomen op of rond bijstandsniveau, dan vraagt de bewindvoerder bij de gemeente bijzondere bijstand voor de kosten van het bewind aan. Wordt de bijzondere bijstand toegekend, dan worden de kosten voor bewindvoering (deels of volledig) door de gemeente vergoed.

ALLEENSTAANDE:
OmschrijvingTarief inclusief BTW
Maandtarief standaardbewind€ 133,10
Maandtarief problematische schulden€ 172,12
Eenmalig intake kosten + opstarten dossier€ 751,41
Eind rekening en -verantwoording€ 281,93
Regelen verkoop/verhuizing/ontruiming€ 469,48
Extra werkzaamheden (per uur)€ 93,90
ECHTPAAR/SAMENWONEND:
OmschrijvingTarief inclusief BTW
Maandtarief standaardbewind echtpaar€ 159,52
Maandtarief problematische schulden echtpaar€ 206,51
Eenmalig intake kosten + opstarten dossier€ 901,45
Eind rekening en -verantwoording€ 338,80
Regelen verhuizing/ontruiming/verkoop€ 469,48
Extra werkzaamheden (per uur)€ 93,90
Kosten vanuit de rechtbank

Griffierecht: € 87,-

U betaalt griffierecht als u:
– bewind wilt aanvragen
– bewind wilt stoppen
– bewind wilt uitbreiden met mentorschap
– de maatregel bewind wilt omzetten naar curatele
– tijdelijk bewind wilt verlengen

Kosten bewindvoering

De persoon die onder bewind is gesteld dient de kosten voor bewindvoering zelf te betalen. Maar, heeft deze een laag inkomen, dan zal de bewindvoerder na aanvang van het bewind bijzondere bijstand bij de gemeente aanvragen voor de kosten van het bewind. Dit houdt in dat, als aan de voorwaarden en normen wordt voldaan, de gemeente de kosten zal vergoeden. De gemeente beslist over het wel of niet toekennen van de bijzondere bijstand, niet de bewindvoerder.

Hier vindt u het officiële bericht in de staatscourant.