Tarieven 2018

Hier lees je hoe de tarieven voor bewindvoering zijn geregeld. Bewindvoerderskantoren hanteren een door de rechtbank jaarlijks vastgesteld tarief voor het uitvoeren van de bewindvoering. Onderstaand zie je de tarievenlijst voor het jaar 2017 en 2018. In de beschikking die de rechtspraak naar de onder bewind gestelde stuurt, staat welk maandtarief de bewindvoerder gaat hanteren. De rechtbank controleert jaarlijks of de bewindvoerder het correcte tarief heeft gehanteerd. Heeft iemand een inkomen op of rond bijstandsniveau, dan vraagt de bewindvoerder bij de gemeente bijzondere bijstand voor de kosten van het bewind aan. Wordt de bijzondere bijstand toegekend, dan worden de kosten voor bewindvoering door de gemeente vergoed.

ALLEENSTAANDE:
Omschrijving Tarief inclusief BTW
Maandtarief standaardbewind € 111,29
Maandtarief problematische schulden € 144,02
Eenmalig intake kosten + opstarten dossier € 628,47
Eind rekening en -verantwoording € 235,71
Regelen verhuizing/ontruiming/verkoop € 392,76
Extra werkzaamheden (per uur) € 78,65
ECHTPAAR/SAMENWONEND:
Omschrijving Tarief inclusief BTW
Maandtarief standaardbewind echtpaar € 133,55
Maandtarief problematische schulden echtpaar € 172,83
Eenmalig intake kosten + opstarten dossier € 754,19
Eind rekening en -verantwoording € 235,71
Regelen verhuizing/ontruiming/verkoop € 392,76
Extra werkzaamheden (per uur) € 78,65

 

Hier vindt u het officiële bericht in de staatscourant.

Hier vindt u het officiële bericht over het niet wijzigen van de tarieven voor het jaar 2018.