Familie bewindvoerder

Familie bewindvoerder
Bewindvoering door familie

Vanuit de wet is het mogelijk om binnen de familie iemand door de kantonrechter te laten benoemen tot bewindvoerder. Immers, familie is vertrouwd. Let er dan wel op dat u ook als familiebewindvoerder een grote verantwoordelijkheid tot u neemt. Als u bewindvoerder bent van een familielid voert u in principe dezelfde taken uit als een professioneel bewindvoerder. Het kan zijn dat er dan veel aan wet- en regelgeving op u af komt en u wellicht met allerlei vragen zit. Boelen Bewind kan u hierin van advies voorzien. Neem gerust contact op als u vragen heeft. Kijk ook eens op de website van Goedvertegenwoordigd.nl , hier vindt u allerhande informatie over het regelen van familie vertegenwoordiging.

Ook de benoeming van een familielid tot bewindvoerder verloopt via de kantonrechter. Dit geldt voor zowel de benoeming van de bewindvoeder als het eventueel opheffen van het bewind of wijzigen van bewindvoerder.

Indicatoren om bewindvoering te overwegen zijn bijvoorbeeld: rekeningen die onbetaald blijven, post die niet meer wordt geopend, geldbedragen die opeens van de rekening verdwijnen zonder besef van de rekeninghouder, tekenen van achteruitgang in de cognitieve vermogens (dementie).