Archieven: FAQs

25 posts

Wat wordt er van u verwacht?

U moet goed met uw bewindvoerder samenwerken. U moet dus alle afspraken nakomen. De bewindvoerder beheert uw geld, maar kan nooit méér uitgeven dan er binnenkomt. Daardoor kan uw leefgeld soms heel krap zijn. Ook kan het gebeuren dat de bewindvoerder dingen die u graag zou willen kopen of doen, […]

Hoe vraag ik bewind aan?

Neem contact op. Telefonisch of via de email zal er een eerste toets plaats vinden of beschermingsbewind mogelijk is. Vervolgens zal er een intake gesprek plaats vinden waar de bewindvoerder zal uitleggen wat beschermingsbewind precies inhoudt. De bewindvoerder zal u door de hele aanvraagprocedure heen begeleiden. Ook zal de bewindvoerder […]

WSNP bewind en Beschermingsbewind, de verschillen

Allereerst: Boelen Bewind biedt beschermingsbewind. U heeft dus te maken met een beschermingsbewindvoerder. Er zijn in Nederland 2 vormen van bewindvoering: WSNP-bewind en Beschermingsbewind. Alle twee worden uitgevoerd door een professional die zich “bewindvoerder” noemt. Dit kan tot heel veel verwarring leiden. Er zijn wel degelijk belangrijke verschillen tussen WSNP-bewind […]

Zijn er ook alternatieven voor bewindvoering?

Ja, er zijn alternatieven voor beschermingsbewind. Boelen Bewind biedt geen andere diensten aan dan beschermingsbewind. Echter kunt u voor de cliënt ook budgetbeheer of inkomensbeheer overwegen. Let er wel op dat het beheer door een betrouwbare partij wordt uitgevoerd. Soms kan het ook helpen als u samen met uw cliënt […]

Hoe hoog wordt mijn leefgeld?

Daar is geen vaststaand antwoord op. Afhankelijk van inkomsten en uitgaven wordt het leefgeld vastgesteld. Hoe hoger het inkomen, hoe meer er te besteden is. De bewindvoerder maakt een budgetplan waarbij o.a. wordt uitgerekend hoeveel u per week of per maand uit kunt geven aan boodschappen zonder dat u daarbij […]

Hoe bescherm ik mijn cliënt tegen financieel misbruik?

Het kan zijn dat u te maken heeft met een kwetsbare doelgroep die matig of slecht in staat is beslissingen te nemen over de financiën. Heeft u zorgen over de mate waarin uw cliënt is beschermd tegen financieel misbruik? Dan zijn er enkele maatregelen die u kan treffen om het […]

Wat is een beschikking?

De beschikking is het officiële bewijs van de rechtbank dat er beschermingsbewind is uitgesproken. In de beschikking staat alle noodzakelijke informatie die de bewindvoerder nodig heeft om aan de slag te kunnen gaan. Uit de beschikking blijkt dat de bewindvoerder toestemming heeft om de belangen te behartigen. Ook staat er […]

Hoe wordt de bewindvoerder gecontroleerd?

Jaarlijks vindt er bij elk dossier een controle plaats door de rechtbank. Dit gaat middels een zgn. “rekening en verantwoording”. Ook toetst de rechtbank jaarlijks of de onderneming aan alle huidige voorwaarden en kwaliteitseisen voldoet. Daarnaast kan de cliënt online meekijken op de beheerrekening via het digitale portaal. Ook wordt […]

Wat zijn mijn taken bij een aanvraag?

U hoeft vooraf geen intakeformulier in te vullen. Dit zal de bewindvoerder zoveel mogelijk tijdens het intake gesprek met de betrokkene invullen. De bewindvoerder zal u door het hele aanmeld proces heen begeleiden. Ook zal de bewindvoerder zorgen voor alle benodigde documenten en papieren. De bewindvoerder zal er ook zorg […]