Hoe bescherm ik mijn cliënt tegen financieel misbruik?

Het kan zijn dat u te maken heeft met een kwetsbare doelgroep die matig of slecht in staat is beslissingen te nemen over de financiën. Heeft u zorgen over de mate waarin uw cliënt is beschermd tegen financieel misbruik? Dan zijn er enkele maatregelen die u kan treffen om het misbruik te voorkomen of te stoppen. Beschermingsbewind is zo’n maatregel, maar u kunt bijvoorbeeld uw cliënt ook helpen door een daglimiet op de pas te laten instellen. U kunt hiervoor contact opnemen met de bank van uw cliënt. Doe dit ook als u vermoedens heeft van fraude, diefstal of misbruik.

Kijk ook eens op:

Veilig bankieren

Rabobank – Voorkomen van financieel misbruik