Hoe wordt de bewindvoerder gecontroleerd?

Jaarlijks vindt er bij elk dossier een controle plaats door de rechtbank. Dit gaat middels een zgn. “rekening en verantwoording”. Ook toetst de rechtbank jaarlijks of de onderneming aan alle huidige voorwaarden en kwaliteitseisen voldoet. Daarnaast kan de cliënt online meekijken op de beheerrekening via het digitale portaal. Ook wordt het kantoor jaarlijks door een register accountant gecontroleerd. Daarbij vinden onder andere steekproefcontroles op de dossiers plaats. Deze verscherpte controles gelden sinds 2014.