Hoe lang duurt het voor ik bericht krijg van de rechtbank over de aanvraag?

De bewindvoerder stuurt de aanmeldingsformulieren naar de afdeling kanton van de rechtbank in uw regio. Vervolgens krijgt u zo snel mogelijk bericht van de kantonrechter over uw aanvraag. Gemiddeld genomen ontvangt u binnen twee weken een ontvangstbevestiging van het verzoek. En over het algemeen volgt binnen 6 tot 8 weken een uitnodiging voor de zitting bij de rechtbank. Soms kan de rechter “op de stukken” het bewind uitspreken. Dan volgt er geen zitting maar ontvangt u gelijk de beschikking.

Als het bericht voor uw gevoel erg lang uitblijft, dan kunt u contact opnemen met de rechtbank in uw regio.