Voor welke doelgroepen?

Wij zijn ervaren in beschermingsbewind voor:

• cliënten met financiële problemen
• cliënten met (problematische) schulden
• cliënten die post niet meer open maken
• cliënten die niet bekend zijn met de Nederlandse wet- en regelgeving
• ouderen die in een zorginstelling verblijven
• dementerende ouderen
• cliënten met een verstandelijke beperking
• cliënten met verslavingsproblemen
• chronisch psychiatrisch patiënten met verminderde zelfredzaamheid op administratief vlak

Indicatie’s voor bewindvoering kunnen zijn:

  • uw cliënt heeft moeite met het op orde houden van de administratie
  • uw cliënt heeft moeite met het begrijpen/lezen van post (bijv. analfabeet) en/of opent post niet meer
  • u wilt uw cliënt beschermen tegen financieel misbruik door anderen
  • u treft stapels ongeopende enveloppen in een woning
  • uw cliënt heeft lege keukenkastjes, een lege koelkast en altijd geld tekort
  • er liggen brieven van verschillende gerechtsdeurwaarders en incasso bureau’s