Wanneer eindigt bewindvoering?

U kunt altijd schriftelijk een verzoek indienen bij de kantonrechter met het verzoek om het bewind op te heffen. Alleen de rechter beslist uiteindelijk of iemand in bewind of uit bewind gaat. Elke 5 jaar wordt de voortzetting van het bewind door de kantonrechter getoetst middels een evaluatie.

Automatische beëindiging

De maatregel eindigt automatisch:

  • aan het einde van de periode waarvoor de maatregel is opgelegd
  • door het overlijden van de betrokkene