Wat is bewindvoering?

Als iemand wegens omstandigheden niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen, kan de kantonrechter op verzoek een beschermingsmaatregel nemen. Als zo’n maatregel alleen over de financiën gaat, is sprake van (beschermings-)bewind. Een bewindvoerder krijgt dan het beheer en gezag over de “gelden en goederen” van de onder-bewind gestelde. Bewind is alleen mogelijk bij meerderjarigen. Meer informatie vindt u op de pagina “Wat doen we”.