Wat is een beschikking?

De beschikking is het officiële bewijs van de rechtbank dat er beschermingsbewind is uitgesproken. In de beschikking staat alle noodzakelijke informatie die de bewindvoerder nodig heeft om aan de slag te kunnen gaan. Uit de beschikking blijkt dat de bewindvoerder toestemming heeft om de belangen te behartigen. Ook staat er in de beschikking vermeld welk tarief de bewindvoerder gaat hanteren voor de werkzaamheden. De beschikking wordt meestal binnen twee weken na uitspraak van de kantonrechter verzonden naar de betrokkenen en de bewindvoerder.