Wat wordt er van u verwacht?

U moet goed met uw bewindvoerder samenwerken. U moet dus alle afspraken nakomen. De bewindvoerder beheert uw geld, maar kan nooit méér uitgeven dan er binnenkomt. Daardoor kan uw leefgeld soms heel krap zijn. Ook kan het gebeuren dat de bewindvoerder dingen die u graag zou willen kopen of doen, niet kan toestaan. Dan moet u proberen dat met de bewindvoerder op te lossen, bijvoorbeeld door af te spreken om voor een uitgave te gaan sparen.