Wat zijn mijn taken bij een aanvraag?

U hoeft vooraf geen intakeformulier in te vullen. Dit zal de bewindvoerder zoveel mogelijk tijdens het intake gesprek met de betrokkene invullen. De bewindvoerder zal u door het hele aanmeld proces heen begeleiden. Ook zal de bewindvoerder zorgen voor alle benodigde documenten en papieren. De bewindvoerder zal er ook zorg voor dragen dat de stukken bij de rechtbank worden aangeleverd.

Wat in ieder geval aanwezig moet zijn:

  • Betrokkene beschikt over een geldig identiteitsbewijs
  • Betrokkene beschikt over een inkomen (salaris/uitkering enz.)

Zodra uw aanmelding binnenkomt zal de bewindvoerder contact opnemen om de aanmelding door te nemen. Vervolgens zal er, zo mogelijk, een intake gesprek plaats vinden bij de betrokkene.