Welke eisen worden er gesteld aan de bewindvoerder?

Jaarlijks wordt elk dossier van de bewindvoerder door de kantonrechter gecontroleerd. Daarnaast vindt er een controle door een register-accountant plaats. Ook dient de bewindvoerder jaarlijks opnieuw een bepaald aantal studiepunten te behalen door middel van het volgen van training. Verder zijn er vanuit de rechtbank kwaliteitseisen opgesteld waar iemand aan moet voldoen alvorens deze bewindvoerder kan worden. Meer informatie vindt u op de website van de Rechtspraak.