Wie kan bewind aanvragen?

Beschermingsbewind kan worden aangevraagd door:

  • betrokkene zelf
  • echtgenoot of andere partner
  • familielid tot in de 4e graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten)
  • degene die het gezag uitoefent (bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog minderjarig is of de stiefouder)
  • professional, de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt,
  • in zeer uitzonderlijke situaties (als er overduidelijk niemand verzoeker kan zijn) de officier van justitie of het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van de betrokkene

De bewindvoerder kan zelf nooit beschermingsbewind aanvragen. Wel zal de bewindvoerder u door het hele aanmeldproces heen begeleiden en van alle informatie voorzien.