WSNP bewind en Beschermingsbewind, de verschillen

Allereerst: Boelen Bewind biedt beschermingsbewind. U heeft dus te maken met een beschermingsbewindvoerder. Er zijn in Nederland 2 vormen van bewindvoering: WSNP-bewind en Beschermingsbewind. Alle twee worden uitgevoerd door een professional die zich “bewindvoerder” noemt. Dit kan tot heel veel verwarring leiden. Er zijn wel degelijk belangrijke verschillen tussen WSNP-bewind en Beschermingsbewind want het zijn totaal verschillende beroepen.

Neem bijvoorbeeld een timmerman of elektricien. Beiden worden bouwvakker genoemd maar het zijn totaal verschillende beroepen. Zo is het ook met beschermingsbewind en WSNP bewind.

Beide vormen kunnen wel naast elkaar bestaan; iemand kan een beschermingsbewindvoerder hebben en daarnaast ook een Wsnp-bewindvoerder voor het WSNP schuldentraject.

Een WSNP bewindvoerder controleert en houdt toezicht op het naleven van alle eisen waar de cliënt aan dient te voldoen tijdens een WSNP traject. U kunt niet zelf een WSNP bewindvoerder uitkiezen, de rechtbank wijst u een WSNP bewindvoerder toe in een WSNP traject. Het WSNP bewind stopt zodra het WSNP traject is beëindigd.

Een beschermingsbewindvoerder beheert uw inkomsten en uitgaven en maakt een budgetplan. Ook zal de beschermingsbewindvoerder uw financiële belangen behartigen. U kunt zelf een beschermingsbewindvoerder uitkiezen. Beschermingsbewind stopt in de regel niet automatisch.