Schulden

Problematische schulden: u wilt een schuld betalen maar kunt deze niet meer betalen. Het hebben van schulden kan spanning en een hoop zorgen opleveren. Soms lijken situaties uitzichtloos. Boelen Bewind heeft ruime ervaring in het samenwerken met de schuldhulpverlening. Ook zorgen wij middels bijscholing dat onze kennis op het gebied van schuldhulpverlening actueel is. Wij zijn convenantpartner bewindvoering van de gemeente Amsterdam. Dat houdt in dat wij zonder tussenkomst van de schuldhulpverlening momenteel bij de kredietbank van Amsterdam een verzoek tot schuldsanering in kunnen dienen (dit kan alleen voor inwoners van de gemeente Amsterdam).

Om succesvol van start te gaan in een schuldhulp traject van uw gemeente is het van belang dat er geen nieuwe schulden ontstaan en uw financiële situatie stabiel is. Zo dient er bijvoorbeeld een stabiel inkomen te zijn. Als bewindvoerderskantoor ondersteunen wij bij de stabilisatie alvorens het schuldhulp traject van start zal gaan.

Zodra u onder bewind gesteld wordt zullen wij alle gerechtsdeurwaarders en incasso bureaus waar u een vordering heeft aanschrijven. U mag dan voortaan de deurwaarder of het incasso bureau naar ons doorverwijzen, wij zijn uw aanspreekpunt voor alle schuldeisers.

Er zijn veel veranderingen op het gebied van schulden. Zo is de aflostermijn van het minnelijke traject in Amsterdam flink verlaagd van 36 naar 18 maanden. Het houdt in dat een minnelijk traject na 18 maanden is afgerond. Ook het wettelijke saneringstraject, de WSNP is nu verkort naar 18 maanden.