Voor hulpverleners

Boelen Bewind heeft ruime ervaring in de zorg en welzijn. Na een aanmelding zal de bewindvoerder u door het hele proces van aanmelding begeleiden. Ook ziet de bewindvoerder er op toe dat alle benodigde documenten voor de aanvraag bij de rechtbank aanwezig zijn, en verzorgt de verzending daarvan. Wij zijn ervaren in deelname aan multi-disciplinaire teams. Daarbij ligt voor de bewindvoerder de focus op :

  • financiële stabiliteit
  • financiële zekerheid
  • financiële toekomstvisie
  • vertrouwen en transparantie

Onderstaand enkele voorbeelden van doelgroepen waarin wij actief zijn en ervaring mee hebben:

• cliënten met financiële problemen / problematische schulden
• cliënten die post niet meer open maken
• ouderen die in een zorginstelling verblijven
• dementerende ouderen
• cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB)
• dakloosheid
• verslavingsproblematiek
• autismespectrumstoornissen
• chronisch psychiatrisch patiënten met verminderde zelfredzaamheid op administratief vlak

Met de goedkeuring van onze cliënt of diens gemachtigde betrekken wij u als hulpverlener zoveel mogelijk bij de verloop van het bewind.

Heeft u of uw team vragen over wat bewindvoering inhoudt? Schroom niet en benader ons via de telefoon of e-mail.

Boelen Bewind is volwaardig lid van branchevereniging NBBI en door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM van de rechtspraak erkend als bewindvoeringskantoor.

NBBI